Consulent preventie (consulent, A1a-A3a)

Brandweer Zone Antwerpen / Post Noord / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 27 Maart 2019

Brandweer Zone Antwerpen

Brandweer Zone Antwerpen beschermt drie gemeenten: Antwerpen, Wijnegem en Zwijndrecht. 

Het beschermings- of verzorgingsgebied is opgesplitst in het stedelijk gebied (Antwerpen en haar negen districten, Zwijndrecht en Wijnegem), het havengebied, belangrijke waterwegen, spoorwegen, autosnelwegen, tunnels en het luchtverkeer van Deurne.

 

Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een uitmuntende (brand)veiligheid voor haar burgers, bedrijven en andere overheidsdiensten. Om een goede dienstverlening te kunnen blijven garanderen en dit in onze zone verder uit te bouwen, zijn we momenteel op zoek naar 2 consulenten preventie.

 • Zie jij het als een uitdaging om de (brand)veiligheid mee te verhogen en deskundig advies te verlenen?
 • Maakt jouw nauwkeurige werkaanpak verder dat je plannen vlot kan analyseren en beoordelen?
 • Weet je tot slot met je klantvriendelijke aanpak en communicatieve skills ook sensibiliserend te werken inzake (brand)veiligheid?

 Wij zijn naar jou op zoek!

Beschrijving

De preventiedienst van Brandweer Zone Antwerpen is een kleine, hooggeschoolde afdeling met een gespecialiseerd takenpakket gericht op dienstverlening en controle. De dienst is nauw verweven met de operationele afdeling, aangezien ook de operationele officieren en sommige onderofficieren worden ingeschakeld in de brandpreventietaken.

 • Je bestudeert bouwplannen en geeft een advies over de brandveiligheid van het ontwerp. Je baseert je hiervoor op wetgeving en normering.
 • Je gaat ter plaatse nakijken of gebouwen conform zijn aan de wetgeving en of ze brandveilig zijn.
 • Je bestudeert aanvragen voor evenementen en beoordeelt de brandveiligheid.
 • Je bestudeert plannen voor (her)aanleg van straten en pleinen en beoordeelt of de doorrit van de brandweerwagens en de bereikbaarheid van de gebouwen gegarandeerd blijft.
 • Je beantwoordt telefonische en schriftelijke vragen over brandveiligheid in al haar aspecten, zowel van burgers, bedrijven als openbare diensten.
 • Je neemt deel aan werkgroepen binnen de brandweer, binnen de stad en ook met vertegenwoordigers van andere brandweerzones en overheidsdiensten om reglementen en normen inzake brandveiligheid uit te werken.
 • Je bouwt kennis en expertise op en deelt deze met je collega’s.
 • Je draagt bij tot responsabilisering en het verhogen van zelfredzaamheid in het kader van brandveilig samenleven.

Profiel

Wat verwachten we van je?

 • Je kan bouwplannen lezen en beoordelen.

 • Je bent veiligheidsbewust en kan inschatten of een gebouw voldoende veilig is.

 • Je bent nauwgezet in de controle van wetgeving.

 • Je bent klantgericht en kan flexibel inschatten wanneer welke houding moet worden aangenomen ten opzichte van de wettelijke vereisten.

 • Je schakelt vlot over van bureauwerk naar klanten helpen naar controlewerk op verplaatsing.

 • Je kan overweg met de gebruikelijke informaticatoepassingen en leert snel nieuwe toepassingen aan.

 • Je kan vlot zowel mondeling als schriftelijk rapporteren.  

 • Je aanvaardt hierbij opgelegde regels en standaarddocumenten.

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om deel te nemen aan de selectie?

Selectieprocedure via externe aanwerving, verruimde bevordering en verruimde mobiliteit, alle kandidaten dienen te voldoen aan de diplomavoorwaarde.

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma

  • Een master in de industriële wetenschappen, architectuur, toegepaste wetenschappen, ingenieurswetenschappen (specialisatie architectuur of verkeerskunde) sterkt tot aanbeveling.

  • Indien je je diploma hebt behaald in een ander land dan België dien je zelf het gelijkwaardigheidsattest aan te vragen bij de Vlaamse overheid (NARIC).

 • Je bezit of behaalt het wettelijk vereiste brevet voor deze functie (technicus brandvoorkoming of PREV 1, PREV 2 en eventueel PREV 3) binnen een haalbare termijn.

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

 • Je voldoet aan de algemene sollicitatievoorwaarden:

  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

  • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister indien je slaagt voor de volledige selectieprocedure.

  • Je bent medisch geschikt om de functie uit te oefenen, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

  • Je beheerst vlot de Nederlandse taal om op die manier met collega’s en burgers professioneel te kunnen communiceren.

Aanbod

Wat mag je van ons verwachten?

Officiële functietitel:

Consulent Preventie ( A1a-A3a)

Plaats van tewerkstelling:

Je gaat aan de slag bij Brandweer Zone Antwerpen en werkt voornamelijk  vanuit Post Noord (Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen). Je bent echter flexibel en bereid om ook op verplaatsing te werken.

Uurregeling:

Flextijd (= flexibele werktijd)

Voltijds (contract onbepaalde duur - contractueel)

Loon:

€ 3.107,96 bruto/maand ( hoger volgens relevante anciënniteit)

Extra voordelen:

Wie voor de Zone werkt, ontvangt naast zijn loon nog een aantal vergoedingen:

 • Maaltijdcheques van € 7 met een eigen bijdrage van € 1,09

 • Hospitalisatieverzekering

 • Vakantiegeld  

 • Eindejaarstoelage

 • Aanvullende 2de pensioenpijler voor contractuele medewerkers

 • Fietsvergoeding

 • Tegemoetkoming in woon-werkverkeer (openbaar vervoer)

 

Andere voordelen zijn:

 • Actieve loopbaanbegeleiding.  

 • Gratis lidmaatschap van de personeelsvereniging Sodi+, die je heel wat kortingen biedt op tickets en in winkels en die ook zelf regelmatig activiteiten organiseert.  

 • Gratis lidmaatschap van Brandweervereniging Vlaanderen

 • Een moderne werkomgeving