Brandweerman - vrijwilliger (m/v) via aanwerving

Brandweer Westhoek West-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 30 september 2019

Brandweer Westhoek

De zone bestaat uit 22 posten verspreid over 18 Westhoekgemeenten die deel uit maken van de hulpverleningszone: AlveringemDe PanneDiksmuideHeuvellandHouthulstIeperKoekelareKoksijdeKortemarkLangemark-PoelkapelleLo-ReningeMesenNieuwpoortPoperingeVeurneVleterenWervik en Zonnebeke.

Brandweer Westhoek is op zoek naar nieuwe vrijwillige brandweermannen. Een brandweerman werkt samen met de collega’s brandweermannen van een brandweerwagen. Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning bij interventies en andere opgelegde taken. Daarnaast voert hij de opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt hij altijd zijn bevindingen aan hem. Hij hanteert het standaardmaterieel van de brandweerwagens correct en met zorg.

Beschrijving

FUNCTIEOMSCHRIJVING

 • Operationeel medewerker basisfunctie (interventie)
  Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.
 • Operationeel medewerker (preparatie)
  Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen waardoor men zijn taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, zijn collega’s en de personen die hulp nodig hebben.

 

AANWERVINGSVOORWAARDEN

Om een geldige kandidaat te zijn moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn uiterlijk op 30 september 2019:

 • Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
  tenminste 18 jaar oud zijn;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (aan de hand van een uittreksel uit het strafregister);
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • houder zijn van een rijbewijs B;
 • houder zijn van het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader, middenkader of hoger kader: verdere informatie hierover is terug te vinden via www.ikwordbrandweer.be

Bijkomend moet de kandidaat vrijwilliger wonen in een straal van 8 km in vogelvlucht van een brandweerpost in de Westhoek.
 

SELECTIEPROCEDURE

 • Een vergelijkend examen dat bestaat uit een mondeling interview, bedoeld om de motivatie , de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen en een praktische proef over manuele basisvaardigheden. Dit vindt plaats op zaterdag 19 en 26 oktober 2019 (locatie nog te bepalen).
 • Een eliminerend medisch onderzoek

 

TOELATING TOT DE STAGE EN BENOEMING

De geslaagde kandidaten worden in een wervingsreserve opgenomen en door de raad toegelaten tot de aanwervingsstage in orde van rangschikking resulterend uit de zonale proeven.

Iedere aanwerving begint met een periode van de aanwervingsstage. De aanwervingsstage begint op de dag van indiensttreding. De stage begint met het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het brevet van brandweerman en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet van brandweerman.

De raad neemt de kosten voor het behalen van het brevet van brandweerman voor zijn rekening. De stage duurt 1 jaar voor de stagiair die op de dag van indiensttreding al houder is van het brevet van brandweerman.
Om benoemd te kunnen worden, moet de stagiair op het einde van de aanwervingsstage houder zijn van het brevet van brandweerman en voldoen aan de woonplaatsverplichting.

Aanbod

Bruto uurloon (geïndexeerd):

 • € 13,12 als stagiair
 • € 15,12 na de stage + evolutie in de salarisschaal

INTERESSE?

Meer informatie en een functiebeschrijving kan je krijgen bij de dienst personeel & HR

De kandidaturen worden ten laatste op 30 september 2019 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, bij voorkeur via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be of per post naar Zeelaan 37, 8670 Koksijde en omvatten:

 • een motivatiebrief,
 • een volledig en recent C.V.,
 • recent (< 3 maanden op 30/09/2019) uittreksel uit het strafregister (model 1)
 • een kopie van het federaal geschiktheidsattest (FGA)
 • een kopie van het rijbewijs B (of hoger)

Eventuele brandweerbrevetten die je reeds in het bezit hebt mogen ook meegestuurd worden.

Opgelet! Kandidaten die niet alle documenten hebben bezorgd op 30 september 2019, worden niet weerhouden.