Beroepsbrandweerman technische dienst (m/v)

Brandweer Zone Oost-Limburg / Brandweerzone Oost-Limburg / Limburg

Solliciteren kan tot: 26 Mei 2019

Brandweer Zone Oost-Limburg

Gemeenten: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabeek, Riemst, Voeren en Zutendaal.

Wil jij je inzetten voor de veiligheid van onze burgers en heb je een hart voor hulpverlening?

Ben je een doorzetter, weet je van aanpakken en ga je oplossingsgericht te werk?

Heb jij een goede technische kennis inzake het onderhoud van voertuigen en materieel?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Brandweerzone Oost-Limburg gaat over tot de aanwerving en aanleg van een werfreserve voor:

Beroepsbrandweerman technische dienst (m/v)

Statutair, voltijds, voor de zonale technische dienst

Beschrijving

Je voert elke taak of interventie uit die tot de officiële opdrachten van de brandweer behoort (bestrijding van brand, ontploffing en milieuverontreiniging, redden van mens en dier, bevrijden van geknelde personen, dringend vervoer van zieken en gekwetsten…), onder gezag van je hiërarchisch meerderen. Je draagt zo bij aan de goede operationele werking van de zone.

Daarnaast ben je ook medewerker van de zonale technische dienst die bestaat uit 3 technische ateliers (resp. in Bilzen, Genk en Maasmechelen). Je voert de taken uit verbonden aan het onderhoud van de voertuigen en ander materieel, aan het onderhoud van PBM’s en specifieke uitrustingen; je zorgt ook mee voor het onderhoud van de kazerne en de opvolging ervan. Kortom je zorgt ervoor dat alles steeds vertrekkensklaar is. Je legt verantwoording af aan de verantwoordelijke (onder)officier.

Profiel

Je bent loyaal, integer en plichtsbewust. Je kan goed zelfstandig werken maar ook in team, je presteert ook onder druk en in moeilijke omstandigheden. Je beschikt over goede technische kennis en inzicht inzake het onderhoud van voertuigen en materieel. Je bent oplossingsgericht, levert steeds kwaliteitsvol werk af en beschikt over een groot veiligheidsbewustzijn. Je stelt je flexibel op inzake werkuren en je bent oproepbaar voor dringende technische storingen of mankementen.

Je bent ten minste 18 jaar en Belg of burger van een land dat deel uitmaakt van de EER of van Zwitserland. Je geniet je burgerlijke en politieke rechten, je bent in orde met de dienstwetplichten en je gedrag is in overeenstemming met de eisen van deze betrekking. Je beschikt ofwel over een federaal geschiktheidsattest (basis, midden of hoger kader) of je bent in dienst bij een hulpverleningszone. Je hebt een rijbewijs B en voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de functiebeschrijving van brandweerman technische dienst, te raadplegen op www.bwol.be/vacatures.

Je bezit bij voorkeur ook een rijbewijs C en een badge Dringende Geneeskundige Hulpverlening, of je behaalt beiden zo snel mogelijk na aanwerving (via de zone).

 

Aanbod

Je wordt werknemer bij Brandweerzone Oost-Limburg, voltijds, in statutair dienstverband. Je maakt deel uit van het operationeel basiskader en werkt hoofdzakelijk in dagdienst.

Je brutomaandloon ligt tussen 2.158,23 (0 jaar anciënniteit.) en 3.415,36 EUR (maximale anciënniteit van 25 jaar.). Bovenop deze wedde ontvang je een premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties van 38% per gepresteerd uur. Ervaring als brandweervrijwilliger, of als beroepsbrandweerman bij een andere zone, wordt gevaloriseerd, evenals ervaring binnen eenopenbare dienst. Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens mee in rekening genomen worden, met een maximum van 15 jaar. Cumulatie van anciënniteit is niet mogelijk.

Je ontvangt ook maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en evt. fietsvergoeding. Je hebt recht op 30 vakantiedagen per jaar.

 

Interesse?

Stuur vóór 27 mei 2019 jouw motivatiebrief, uitgebreid cv, een kopie van je FGA of een tewerkstellingsattest van je zone, een kopie van je rijbewijs en identiteitskaart, én een uittreksel van het strafregister model 3 (max. 3 maanden geleden afgeleverd) naar personeel@bwol.be of per brief naar Brandweerzone Oost-Limburg t.a.v. dienst personeel, C-mine 50, 3600 Genk.

Selectieprocedure:

Voldoe je aan de aanwervingsvoorwaarden op datum van de kandidaatstelling, dan word je uitgenodigd voor de eerste proef. De geslaagden van proef één leggen een tweede technische proef af, waarbij de 10 hoogst genoteerden uitgenodigd worden voor de laatste en beslissende mondelinge proef.

(selectiereglement zie www.bwol.be/vacatures).

Vóór indiensttreding volgt nog een eliminerend medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer.